>> Pobierz terminarz I stopnia kursu (26-27 listopada 2011 r.) <<

 

 

PROGRAM SZKOLENIA Z OBLITERACJI

U PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ ŻYLNĄ (PChŻ)

 

 

KIEROWNIK KURSU

 • dr hab. Tomasz Zubilewicz, prof. nadzw.


WYKŁADOWCY:

 • dr hab. Jacek Wroński, prof. nadzw.

 • dr n. med. Piotr Terlecki

 • dr n. med. Jan Jakub Kęsik

 • dr n. med. Marek Iłżecki

 • piel. Agnieszka Białota

 

 

1. Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu żylnego

2. Przewlekła Choroba Żylna – diagnostyka

3. Metody leczenia PChŻ

 • (a) leczenie operacyjne

 • (b) leczenie wewnątrzżylne

 • (c) skleroterapia

 

4. Zasady skleroterapii

 • (a) dużych żył (powierzchownych i przeszywających)

 • (b) żył siatkowatych

 • (c) wenulektazji i teleangiektazji

 • (d) skleroterapia jako zabieg uzupełniający

 

5. Skleroterapia w zespole pozakrzepowym

6. Obliteracja płynem

7. Obliteracja pianą

8. Podstawy kompresjoterapii

9. Kompresjoterapia jako leczenie wspomagające skuteczność skleroterapii

10. Zalecenia dla pacjenta po zabiegu obliteracji

 • (a) żył

 • (b) teleangiektazji

 

11. Powikłania i leczenie po skleroterapii

 • leczenie powikłań

 

12. Aspekty techniczne związane z wykonywaniem skleroterapii

13. Standardy w skleroterapii

14. Warsztaty praktyczne w grupach 5-osobowych

 • przygotowanie do zabiegu

 • wykonywanie zabiegów obliteracji w różnych przypadkach

 • kompresjoterapia, zalecenia dla pacjenta


Koszt uczestnictwa :

 • 1 000 PLN (tysiąc złotych) za każdy stopień

 

Dodatkowe informacje:

 • kurs jest dwustopniowy i kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym

 • po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu aplikant
  otrzymuje certyfikat ukończenia kursu

Chirurgia plastyczna  •  Chirurgia naczyniowa  •  Ortopedia  •  Medycyna estetyczna  •  Chirurgia szczękowo-twarzowa  •  USG Doppler
Start  •  Aktualności  •  Kontakt  •  Dojazd  •  Lekarze, personel  •  Zabiegi  •  Cennik  •  Galeria  •  Nowości, promocje